08 Kasım 2018, PERŞEMBE

 

Kurs programlarımızın detaylarını görmek için

lütfen tıklayınız.
09 Kasım 2018, CUMA

  SALON 1 SALON 2

SALON 3

08:30-10:00

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Kongre Başkanları
Dr. Belgin Karaoğlan, Dr. Pınar Borman
Dernek Başkanı
Dr. Vesile Sepici

AÇILIŞ OTURUMU; “BRANŞIMIZ VE ULUSAL HEDEFLER”

Oturum Başkanları:
Dr. Tansu Arasıl
Dr. Vural KavuncuFTR Eğitim Kliniği Standartları
Konuşmacı:
Dr. Kenan Tan

Şehir Hastanelerinde FTR
Konuşmacı:
Dr. Neşe Özgirgin


Sağlık Turizmi ve FTR
Konuşmacı:
Dr. Engin Çakar

 

 

10:00-10:30 KAHVE ARASI
  OTURUM: NÖROBİLİMDE YENİ UFUKLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Vesile Sepici
Dr. Birol Balaban
OTURUM: OMURGA KAYNAKLI AĞRILARDA GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Dr. Nesrin Demirsoy
Dr. Emel Özcan
OTURUM: İNME REHABİLİTASYONUNDA TEMEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Banu Kuran
Dr. Kemal Dinçer
10:30-10:50 Nörorestoratif Tedaviler
Konuşmacı:
Dr. Müge Yemişçi
İçimizdeki Web: Fasya 
Konuşmacı:
Dr. Işık Akgöl
İnmeli Hastanın Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Dr. Gülçin Kaymak Karataş
10:50-11:10 Nöroradyolojide Gelişmeler
Konuşmacı:
Dr. Mehmet Yörübulut
Lumbosakral Ağrılarda Gözardı Edilen Nedenler
Konuşmacı:
Dr. Rana Erdem
İnme Komplikasyonlarına Yaklaşım
Konuşmacı:
Dr. Canan Çulha
11:10-11:30 Beyin - Bilgisayar Arayüz Çalışmaları
Konuşmacı:
Dr. Cuma Uz
Lumbosakral Ağrılarda Güncel Tedavi Yöntemleri
Konuşmacı:
Dr. Ayşegül Ketenci
İnmeli Hastada Rehabilitasyonun Planlanması
Konuşmacı:
Dr. Nurdan Paker
11:30-12:00 SÖZLÜ SUNUMLAR
Program için tıklayınız
SÖZLÜ SUNUMLAR
Program için tıklayınız
SÖZLÜ SUNUMLAR
Program için tıklayınız
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:45
Postmenapozal Osteoporoz Tedavisinde Güncel Veriler Işığında Denosumab
(Uydu Sempozyumu)

Oturum Başkanı:
Dr. Vesile Sepici

Konuşmacı:
Dr. Belgin Karaoğlan
Dr. Yeşim Kirazlı
  OTURUM: NÖROPATİK AĞRI
Oturum Başkanları:
Dr. Süreyya Ergin
Dr. Ayşegül Ketenci
OTURUM: ELEKTROFİZYOLOJİ - VAKALARLA RAPOR İSTEME (KİME, NE ZAMAN?) - OKUMA - DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanları:
Dr. Hakan Genç
Dr. Murat Zinnuroğlu
OTURUM: OMURİLİK HASARLI HASTADA AĞRI YÖNETİMİ
Oturum Başkanları:
Dr. Şükrü Gündüz
Dr. Selami Akkuş
13:45-14:05 Nöropatik Ağrı Modelleri; Güncel Mekanizmalar
Konuşmacı:
Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan
Elektrofizyolojik İncelemelerin Planlanması: Ne? Ne Zaman? Nasıl?
Konuşmacı:
Dr. Oya Ümit Yemişçi
Ağrı Kaynakları ve Ayırıcı Tanı
Konuşmacı:
Dr. Belgin Erhan
14:05-14:25 Nöropatik Ağrı Tedavisi; Doğrular, Yanlışlar?
Konuşmacı:
Dr. Sibel Demir Deviren
Elektrofizyolojik Bulguların Yorumlanması ve Raporlama
Konuşmacı:
Dr. Müfit Akyüz
Medikal Tedaviler ve FT Modaliteleri
Konuşmacı:
Dr. Funda Levendoğlu
14:25-14:45 Nöropatik Ağrıda Görüntüleme ve Elektrofizyoloji
Konuşmacı:
Dr. Hakan Gündüz
Travmatik Sinir Hasarlarının Tanı ve İzleminde Elektrofizyoloji
Konuşmacı:
Dr. Metin Karataş
Girişimsel Ağrı Yönetimi
Konuşmacı:
Dr. Bilge Yılmaz
14:45-15:15 SÖZLÜ SUNUMLAR
Program için tıklayınız
SÖZLÜ SUNUMLAR
Program için tıklayınız
SÖZLÜ SUNUMLAR
Program için tıklayınız
15:15-15:45 KAHVE ARASI
  OTURUM: SEREBRAL PALSİ GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Dr. Belgin Karaoğlan
Dr. Evren Yaşar
OTURUM: EKLEM AĞRILARINDA GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Dr. Sema Öncel
Dr. Nihal Taş
OTURUM: ORTEZ UYGULAMALARI GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Dr. Haydar Möhür
Dr. Kurtuluş Köklü
15:45-16:05 Serebral Palside Tanı ve Erken Rehabilitasyon
Konuşmacı:
Dr. Ece Ünlü Akyüz
Vakalarla Kalça Ağrılarında Gözardı Edilen Nedenler
Konuşmacı:
Dr. Lale Aktekin
İnme Vakalarında Ortez Uygulamaları 
Konuşmacı:
Dr. Ebru Alemdaroğlu
16:05-16:25 Botulinum Toksin Mucizesi
Konuşmacı:
Dr. Birol Balaban
Vakalarla Diz Ağrılarında Göz Ardı Edilen Nedenler
Konuşmacı:
Dr. Oya Özdemir
Pediatrik Rehabilitasyonda Ortezleme 
Konuşmacı:
Dr. Güldal Funda Yüzer Nakipoğlu
16:25-16:45 Serebral Palsili Hastalarda Kişiye Özel Rehabilitasyon Planlanması: Ne Zaman, Nasıl?
Konuşmacı:
Dr. Şehim Kutlay
Omuz Sorunlarında Ne Zaman FTR, Ne Zaman Cerrahi Tedavi?
Konuşmacılar:
Dr. Kenan Akgün
Dr. Mehmet Demirtaş
Omurga Deformiteleri ve Spinal Ortezler
Konuşmacı:
Dr. Hürriyet Yılmaz
16:45-17:15
Serebral Palsi: Abobotulinum Toksin A Uygulamaları ve Yeni Gelişmeler
Oturum Başkanı:
Dr. Şehim Kutlay

Konuşmacı:
Dr. Ece Ünlü Akyüz
 
  OTURUM: İNME REHABİLİTASYONUNDA NÖROMODÜLASYON VE İLAÇLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Erbil Dursun
Dr. Sibel Eyigör
KRİSTAL ARTROPATİLERDE GÜNCELLEME PANELİ
Oturum Başkanları:
Dr. Ayşe Karan
Dr. Levent Özçakar
OTURUM : TEMEL PEDİATRİK REHABİLİTASYON
Oturum Başkanları:
Dr. Sumru Özel
Dr. Melek Sezgin
17:15-17:35 Noninvaziv Beyin Stimülasyonu 
Konuşmacı:
Dr. Aliye Tosun
Gut: Tedavide Yeni Ufuklar
Konuşmacı:
Dr. Erkan Kozanoğlu
Serebral Palsili Çocuğu Değerlendirme ve Tedavi Planı
Konuşmacı:
Dr. Murat Zinnuroğlu
17:35-17:55 Sanal Gerçeklik  
Konuşmacı:
Dr. Ferdi Yavuz
Psödogut: Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
Konuşmacı:
Dr. Serpil Savaş
Motor Gelişim Bozukluğu ve Ayırıcı Tanı 
Konuşmacı:
Dr. Evrim Karadağ Saygı
17:55-18:15 İlaçlar ve Motor İyileşme 
Konuşmacı:
Dr. Rıdvan Alaca
SÖZLÜ SUNUMLAR
Program için tıklayınız
SÖZLÜ SUNUMLAR
Program için tıklayınız
KONSER
Ata'ya Saygı ve Özlemle...
Sürpriz Dinleti
09 Kasım 2018, Cuma, Saat:19.0010 Kasım 2018, Cumartesi

  SALON 1 SALON 2 SALON 3
08:30-09:15 10 KASIM ÖZEL OTURUMU
Oturum Başkanları:
Dr. Tansu Arasıl
Dr. İsmail Koca


“Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kültürel Temelleri”
Konuşmacı:
Dr. Reşat Genç
   
  OTURUM: OMURİLİK HASARLI HASTA REHABİLİTASYONUNDA ULUSLARARASI REHBERLER
Oturum Başkanları:
Dr. Seyhan Sözay
Dr. Füsun Köseoğlu
OTURUM: OSTEOPOROZ VE POROTİK KIRIKLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Belgin Karaoğlan
Dr. Merih Sarıdoğan
OTURUM: LENFÖDEM REHABİLİTASYONU
Oturum Başkanları:
Dr. Serap Alper
Dr. Pınar Borman
09:15-09:35 Üriner Disfonksiyon
Konuşmacı:
Dr. Murat Ersöz
Osteoporotik Kırıkları Önlemede Ne Kadar Etkiliyiz?
Konuşmacı:
Dr. Yeşim Kirazlı
FTR Uzmanı Gözüyle Lenfödem ve Tedavisi
Konuşmacı:
Dr. Figen Ayhan
09:35-09:55 Kardiyovasküler ve Pulmoner Disfonksiyon
Konuşmacı:
Dr. Füsun Köseoğlu
Osteoporozda Güncel Medikal Tedavi Yaklaşımları: Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı:
Dr. Dilşad Sindel
Her Ödem Lenfödem mi? Lenfödem Ayırıcı Tanısında Güncel Klinik Yaklaşımlar
Konuşmacı:
Dr. Lale Cerrahoğlu
09:55-10:15 Aktivite - Katılım ve Yaşam Kalitesi
Konuşmacı:
Dr. Ayşe Küçükdeveci
Osteoporotik Omurga ve Kalça Kırıklarında Önleyici ve Rehabilitatif Yaklaşım
Konuşmacı:
Dr. Ülkü Akarırmak
Kompleks Dekonjestif Terapide Neredeyiz? Doğrular ve Yanlışlar
Konuşmacı:
Dr. Meltem Dalyan
10:15-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:15
Akılcı İlaç – Akıllı Miyorelaksan
(Uydu Sempozyumu)

Oturum Başkanı:
Dr. Pınar Borman

Konuşmacı:
Dr. Halil Koyuncu
   
  OTURUM: İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI REHABİLİTASYON UYGULAMALARI
Oturum Başkanları:
Dr. Haydar Gök
OTURUM: OSTEARTRİT GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Dr. Faruk Şendur
Dr. Hasan Oğuz
OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞI KAS - İSKELET SİSTEMİ AĞRILARI
Oturum Başkanları:
Dr. Sevim Orkun
Dr. Kıymet İkbal Karadavut
11:15-11:35 İnme Sonrası Robotik Rehabilitasyon; Kanıtlardan Pratiğe
Konuşmacı:
Dr. Nebahat Sezer
Osteoartrit Patofizyolojisi
Konuşmacı:
Dr. Selmin Gülbahar
Çocuklarda Kronik Kas İskelet Sistemi Ağrılarında Ayırıcı Tanı
Konuşmacı:
Dr. Özlem El
11:35-11:55 Pediatrik Rehabilitasyonda İleri Teknolojik Uygulamalar
Konuşmacı:
Dr. Özge Keniş Coşkun
Osteoartrit Medikal Tedavisinde Güncel Rehberler
Konuşmacı:
Dr. Filiz Sivas
Pediatrik Fibromiyalji
Konuşmacı:
Dr. Selda Sarıkaya
11:55-12:15 Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Giyilebilir Robotik Teknoloji 
Konuşmacı:
Dr. Emre Adıgüzel
Osteoartrit Non - Farmakolojik Tedavilerde Güncel Rehberler
Konuşmacı:
Dr. Elif Aydın
Hematolog Bakışıyla Çocukluk Çağı Ağrıları
Konuşmacı:
Dr. Türkiz Gürsel
12:15-12:30 SÖZLÜ SUNUMLAR
Program için tıklayınız
SÖZLÜ SUNUMLAR
Program için tıklayınız
SÖZLÜ SUNUMLAR
Program için tıklayınız
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  OTURUM : ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA TRAVMATİK VE HİPOKSİK BEYİN HASARI REHABİLİTASYON YÖNETİM MODELLERİ
Oturum Başkanları:
Dr. Aytül Çakcı
Dr. Jale Meray
OTURUM: TBH REHABİLİTASYONUNDA REHBERLER
Oturum Başkanları:
Dr. Birkan Sonel Tur
Dr. Canan Çelik
OTURUM: NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Zeliha Ünlü
Dr. Ayhan Bilgici
13:30-13:50 Yoğun Bakım ve Erken Dönem Rehabilitasyon Yaklaşımları
Konuşmacı:
Dr. Aytül Çakcı
İyileşme Seyri ve Monitorizasyon
Konuşmacı:
Dr. Canan Çelik
Çocukluk Çağı Kas Hastalıklarında Egzersiz Reçeteleme
Konuşmacı:
Dr. Öznur Öken
13:50-14:10 Rehabilitasyon Potansiyelinin Belirlenmesi ve Tedavi Hedefleri
Konuşmacı:
Dr. İbrahim Gündoğdu
Rehabilitasyon Programını Olumsuz Etkileyen Faktörler ve Bakıcı Desteği
Konuşmacı:
Dr. Ebru Umay
Oturma Kliniği - Tekerlekli Sandalye Reçeteleme
Konuşmacı:
Dr. N. Füsun Toraman
14:10-14:30 Kafa Travmalı Pediatrik Hastaya Yaklaşım
Konuşmacı:
Dr. Özlem Köroğlu
Uyku-Uyanıklık ve Motivasyon Yönetimi
Konuşmacı:
Dr. Fatih Tok
Motor Nöron Hastalıklarında Rehabilitasyon
Konuşmacı:
Dr. Ayşe Yalıman
14:30-15:00 SÖZLÜ SUNUMLAR
Program için tıklayınız
SÖZLÜ SUNUMLAR
Program için tıklayınız
SÖZLÜ SUNUMLAR
Program için tıklayınız
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30
Kasları Ne Zaman ve Nasıl Çözelim?
(Uydu Sempozyumu)

Oturum Başkanı:
Dr. Belgin Karaoğlan

Konuşmacı:
Dr. Pınar Borman
   
  OTURUM: KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Dr. Füsun Köseoğlu
Dr. Özden Özyemişçi Taşkıran
OTURUM: ORTOPEDİK REHABİLİTASYONDA GÖZ ARDI EDİLEN YAKLAŞIM: PREHABİLİTASYON
Oturum Başkanları:
Dr. Elif Akalın
Dr. Bedriye Başkan
OTURUM: İNME SONRASI ÜST EKSTREMİTE VE EL REHABİLİTASYONU
Oturum Başkanları:
Dr. Oktay Arpacıoğlu
Dr. Önder Özerbil
16:30-16:50 Kardiyak Rehabilitasyonda Güncelleme; Branş Olarak Neredeyiz?
Konuşmacı:
Dr. Hale Karapolat
Diz Patolojilerinde Preoperatif Rehabilitasyon
Konuşmacı:
Dr. Elif Akalın
Prognoz ve Tedavi Hedefleri
Konuşmacı:
Dr. Banu Kuran
16:50-17:10 Pulmoner Rehabilitasyonda Güncelleme; Branş Olarak Neredeyiz?
Konuşmacı:
Dr. Yeşim Kurtaiş Aytür
Total Kalça Artroplastisinde Preoperatif Rehabilitasyonun Postoperatif Sonuçlara Etkisi
Konuşmacı:
Dr. Dilek Durmuş
Komplikasyonların Önlenmesi ve İdamesi
Konuşmacı:
Dr. Nuri Çetin
17:10-17:30

Kardiyak Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Danışmanlığı

Konuşmacı:
Dr. Birkan Sonel Tur
Vaka Örnekleriyle El Tendon Yaralanmaları Rehabilitasyonu
Konuşmacı:
Dr. Esma Ceceli
Görev Spesifik Yaklaşımlar
Konuşmacı:
Dr. Sibel Özbudak Demir
17:30-18:00 SÖZLÜ SUNUMLAR SÖZLÜ SUNUMLAR SÖZLÜ SUNUMLAR
    PANEL: ROMATİZMAL HASTALIKLARDA DEĞERLENDİRME VE TAKİP
Oturum Başkanları:
Dr. Özge Ardıçoğlu
Dr. Pınar Borman
OTURUM: OMURİLİK HASARI REHABİLİTASYONUNDA TEMEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları:
Dr. Gülümser Aydın
Dr. Engin Koyuncu
18:00-18:20 OTURUM: Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları:
Dr. Belgin Karaoğlan
Dr. Pınar Borman
Konuşmacı:
Dr. Kıymet İkbal Karadavut
Not: 18:00 - 18:30 saatleri arası gerçekleştirilecektir.
Romatoid Artiritte Değerlendirme ve Takip
Konuşmacı:
Dr. Hatice Bodur
Omurilik Hasarlı Hastanın Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Dr. Şükrü Gündüz
18:20-18:40   Ankilozan Spondilitte Değerlendirme ve Takip
Konuşmacı:
Dr. Tunay Sarpel
Omurilik Hasarlı Hastanın Komplikasyonlarına Yaklaşım
Konuşmacı:
Dr. Gülten Karaca
18:40-19:00     Omurilik Hasarlı Hastada Rehabilitasyon Planı
Konuşmacı:
Dr. Elif Yalçın11 Kasım 2018, Pazar

SALON 1 SALON 2 SALON 3
  OTURUM: GERİATRİK REHABİLİTASYON
Oturum Başkanları:
Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
Dr. Rezzan Günaydın
OTURUM: ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON
Oturum Başkanları:
Dr. Canan Tıkız
Dr. Şansın Tüzün
OTURUM: AMPUTE REHABİLİTASYONU - GÜNCELLEME
Oturum Başkanları:
Dr. Kamil Yazıcıoğlu
Dr. Canan Çulha
09:00-09:20 Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme, Tanı ve Takiplerde Kullanılan Pratik Ölçekler
Konuşmacı:
Dr. Barış Nacır
Romatolojide Yeni Nesil Biyolojik Ajanlar
Konuşmacı:
Dr. Feride Göğüş
Ampute Rehabilitasyonunda Sonuç Ölçekleri
Konuşmacı:
Dr. Koray Aydemir
09:20-09:40 Vakalarla Yaygın Ağrılı Yaşlı Hastaya Yaklaşımlar: Tanı ve Tedavide Neredeyiz?
Konuşmacı:
Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya
Romatolojik Rehabilitasyonda Eklem ve Enerji Koruma Prensipleri
Konuşmacı:
Dr. Hakan Genç
Alt Ekstremite Amputasyonlarında Protez Seçimi
Konuşmacı:
Y. Müh. Haydar Altınkaynak
09:40-10:00 Sarkopeni ve Tedavide Yeni Ufuklar
Konuşmacı:
Dr. Pınar Borman
Romatizmal Hastalıklarda Beslenme; D Vitamini, Probiyotikler vs.
Konuşmacı:
Dr. Meltem Yalınay Çırak
Miyoelektrik Kol Protezleri
Konuşmacı:
Dr. Yasin Demir
10:00-10:30 KAHVE ARASI
  OTURUM: TERAPÖTİK EGZERSİZLER - ÖZEL REHABİLİTASYON ALANLARINDA EGZERSİZ REÇETELEME
Oturum Başkanları:
Dr. Nurben Süldür
Dr. Saime Ay
OTURUM: FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİ
Oturum Başkanları:
Dr. Berrin Durmaz
Dr. Onur Armağan
OTURUM: TAMAMLAYICI VE REJENERATİF TEDAVİLER
Otrurum Başkanları:
Dr. Akın Erdal
Dr. Figen Tuncay
10:30-10:50 İleri Yaş ve Egzersiz
Konuşmacı:
Dr. Füsun Ardıç
FTR ve Vagus Sinir Stimülasyonu
Konuşmacı:
Dr. Kerem Alptekin
Kas - İskelet Sistemi Hastalıklarında Mezoterapi
Konuşmacı:
Dr. Deniz Evcik
10:50-11:10 Gebelik ve Egzersiz
Konuşmacı:
Dr. Dilek Keskin
İnkontinans Tedavisinde Manyetik Alan, Biofeedback Tedavileri ve Egzersiz
Konuşmacı:
Dr. Nurten Eskiyurt
Nörorehabilitasyonda Akupunktur
Konuşmacı:
Dr. Vesile Sepici
11:10-11:30 Nörodejeneratif Hastalıklarda Egzersiz Planlama
Konuşmacı:
Dr. Burcu Duyur Çakıt
Dejeneratif Ağrılar ve Lazer Tedavisi
Konuşmacı:
Dr. Hakan Tunç
Dejeneratif Ağrılarda Medikal Ozon Tedavisi
Konuşmacı:
Dr. Kamil Yazıcıoğlu
11:30

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ